נמצא דובון פרווה בעזרת הנשים בבית הכנסת

דמתי נטע • כניסות

 

0?ui=2&ik=768e2b1a26&attid=0.1.1&permmsgid=msg-f:1641300672347537297&th=16c71243f8e27f91&view=fimg&sz=s0-l75-ft&attbid=ANGjdJ87nsHka_Bb40fXhX9poLgjNXI2z0_MMdEeZJi2muXEAG38Jkph7JdB6Uc2VQzmlwX8gFEooiPVVUCJm0gz1I-hiDPPIGKeJZtGDP16Ai44rdmyW_xUCxSdZJM&disp=emb

ניתן לקבלה אצל איה דמתי 046455599