גינה קהילתית

זאבי משה • כניסות

ביום שני בשעה חמש. קוטפים ומטפלעל בקיים.להתראות.משה זאבי ואסף קליר