צימר דוד גיל

עסקים • 31/1/2019 כניסות

רחוב גני טל 6, שלב ב׳, 3 מיטות, 0505526759 (שבתות וחגים בלבד)