עדכון שעות פתיחת הדואר

דואר הושעיה • 28/8/2018 כניסות

שעות פתיחת הדואר, החל מהיום:

ימי א', ג' ו-ה' מ – 10.00 עד 13.00

ימי ב' ו-ד' מ – 18:00 עד 20.00