גינה קהילתית

זאבי משה • כניסות

ביום שני בשעה חמש. קוטפים ומטפלים בקיים.להתראות.משה זאבי ואסף קליר