"רכישת מניה לבריכה מחוממת"

בריכת הושעיה • 10/3/2016 כניסות

בריכה מחוממת - הושעיה

הודעה חשובה - בריכה מחוממת בישוב

חדש חדיש ומחודש

שימו לב : ניתן להירשם לרכישת מנית בריכה מחוממת

באתר הבריכה או בכתובת הקישור :

http://www.hoshaya.org.il/poolSm/poolHotDoc.html

ועדת הבריכה

http://www.hoshaya.org.il/poolSm/poolHotDoc.html