כאן גרים

אחו״ה - איכות חיים ותיקי הושעיה • 6/6/2018 כניסות

עודכן בתאריך 1/08/2016

תוכנית חברתית הנותנת מענה לשתי אוכלוסיות; אזרחים ותיקים וסטודנטים.

מטרות התוכנית:

לאזרח הוותיק - הפגת בדידות, עידוד האזרח הוותיק להישאר בקהילה והגברת תחושת הביטחון שלו.

לסטודנט - פתרון מגורים זול ומלגה למימון הלימודים, מעורבות חברתית וחיזוק הקשר הבין-דורי.

דרישות התוכנית:

התוכנית מיועדת לאזרחים ותיקים הגרים בגפם ועצמאיים, ובדירתם חדר פנוי למגורי הסטודנט.

האזרח הוותיק יציע חדר בדירתו לסטודנט בעלות סימלית של 250 ₪ לחודש לכיסוי ההוצאות השוטפות.

הסטודנט ייתן 4 שעות שבועיות לפעילות חברתית משותפת עם האזרח הוותיק ובתמורה יקבל מלגה.

המגורים המשותפים הם לתקופה של שנה סטודנטיאלית או קלנדרית בהתאם להחלטה המשותפת של האזרח הוותיק והסטודנט.

לפרטים: המשרד לשוויון חברתי, מוקד פניות בטלפון 8840 *, מענה טלפוני: ימים א'-ה', 08:00-20:00