צימר ליאורה כלאף

עסקים • 31/1/2019 כניסות

רחוב גני טל 3, שלב ב׳, 7-10 מיטות, 0547730440