בריכת הושעיה תיפתח אי"ה ביום ראשון כה' באייר תשע"ז - 21.05.2017

בריכת הושעיה • 11/5/2017 כניסות

בריכת הושעיה תיפתח