מועדון שחיה הושעיה

בריכת הושעיה • 29/5/2017 כניסות

שימו לב מבדקים לחלוקה לקבוצות ביום שלישי הקרוב בשעה 13:45

ולא בשעה 13:00 כפי שפורסם

ועדת הבריכה