תיקון תאריך חוג ברידג'

אחו״ה - איכות חיים ותיקי הושעיה • 16/1/2019 כניסות

חוג הברידג' יתחיל בתאריך:27.01.19 !!!
עוד 10 ימים!!!!!

--
דורית מנס שטרן
רכזת ותיקים
מצפה הושעיה
פל"א:0506423952