מליאת הישוב בישיבתה האחרונה אישרה בריכה מחוממת

בריכת הושעיה • 9/7/2015 כניסות

קבצים מצורפים:

בריכה מחוממת תקציר מנהלים