בריכת הושעיה - שעות פתיחה עד 01.09.2015

בריכת הושעיה • 30/7/2015 כניסות

Scan 2