תוצאות הבחירות למועצה האזורית

הנהלת האתר • 7/11/2018 כניסות

ראש הרשות

מספר הבוחרים 1386

מספר המעטפות שהוצאו מהקלפי (מס' הבוחרים שהצביעו) 977

סה"כ קולות פסולים 6

סה"כ קולות כשרים 971

סה"כ קולות כשרים למועמד א' אייל בצר 494

סה"כ קולות כשרים למועמד ב' לימור ג'קי רגב 477

חברי מליאת המועצה, נציגים מטעם היישובים

הושעיה, 2 נציגים:

שמות הרשימות ומספר הקולות הכשרים:

א – 520 ,כץ – 222 ,של - 194

רשימת א זכתה באחד נציגים כדלקמן : אייל ליבוביץ הושעיה

רשימת כץ זכתה באחד נציגים כדלקמן : יאיר כץ הושעיה