לוח שעות פתיחה בבריכה עד כ״ה סיון תשע״ט 28.06.2019

בריכת הושעיה • כניסות

לוח שעות פתיחה בבריכה