חדשות המשרד לשוויון חברתי

הנהלת האתר • 28/2/2018 כניסות

ניתן לעקוב אחר פעילות המשרד לשוויון אזרחי (לשעבר משרד הותיקים) באתר זה:

https://www.gov.il/he/Departments/ministry_for_social_equality