הודעה חדשה

הודעות רשמיות אחרונות

הודעות ציבוריות אחרונות

הודעות אחרונות - מועצה אזורית עמק יזרעאל

לוח אירועים

הושעיה סיפור מקומי

ארכיון הושעיה - סיפור מקומי

תמונות אחרונות

עדכונים לגבי חוג "רוח וחומר" ו"סדנת הליכה נורדית" - מתנ״ס כפר תבור
עדכונים לגבי חוג "רוח וחומר" ו"סדנת הליכה נורדית" - מתנ״ס כפר תבור

הודעות נבחרות